Chính sách bảo mật

1. GIỚI THIỆU

1.1. Chào mừng Quý khách đến với nền tảng minhbrand.pro.vn (bao gồm website và ứng dụng di động minhbrand.pro.vn) được vận hành bởi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minhbrand và các công ty liên kết (gọi riêng và gọi chung là, “minhbrand.pro.vn”, “chúng tôi”, hay “của chúng tôi”). minhbrand.pro.vn nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính Phủ”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với website và ứng dụng di động của chúng tôi (“Nền tảng”) (chúng tôi gọi chung các nền tảng và các dịch vụ chúng tôi cung cấp như được mô tả trong nền tảng của chúng tôi là “các dịch vụ”). Người dùng có nghĩa là người đăng ký tài khoản với chúng tôi để sử dụng các dịch vụ, bao gồm cả người mua và người bán (Đại lý) (gọi chung và gọi riêng là “Các Người Dùng”, “Quý khách” hoặc “của Quý khách”). Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Quý khách đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) được thiết kế để giúp Quý khách hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về Quý khách, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp Quý khách đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Quý khách.

1.2. “Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.

1.3. Bằng việc sử dụng các dịch vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập nền tảng, Quý khách xác nhận và đồng ý rằng Quý khách chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây Quý khách xác nhận Quý khách đã biết rõ và đồng ý toàn bộ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách như mô tả trong đây. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, bao gồm cả thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên nền tảng của chúng tôi; Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ hoặc nền tảng, bao gồm giao dịch của Quý khách, được xem là Quý khách đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này.

1.4. Chính sách này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách và không nhằm ghi đè những thông báo hoặc các điều khoản đó trừ khi chúng tôi có tuyên bố ràng khác.

1.5. Chính sách này được áp dụng cho cả Người bán (Đại lý) và Người mua đang sử dụng dịch vụ trừ khi có tuyên bố rõ ràng ngược lại.

2. KHI NÀO MINHBRAND.PRO.VN SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

2.1. Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về Quý khách:

 • 1. Khi Quý khách đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc nền tảng của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;
 • 2. Khi Quý khách gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm bản khai, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;
 • 3. Khi Quý khách ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa Quý khách với chúng tôi, hoặc khi Quý khách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • 4. Khi Quý khách tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội, livechat và email;
 • 5. Khi Quý khách sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Trang Web hoặc nền tảng hoặc các dịch vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi Quý khách tương tác với trang Web hoặc nền tảng của chúng tôi;
 • 6. Khi Quý khách cấp quyền trên thiết bị của Quý khách để chia sẻ thông tin với ứng dụng hoặc nền tảng của chúng tôi
 • 7. Khi Quý khách liên kết tài khoản minhbrand.pro.vn với tài khoản mạng xã hội của Quý khách hoặc các tài khoản bên ngoài khác hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội khác, phù hợp với các chính sách của nhà cung cấp;
 • 8. Khi Quý khách thực hiện các giao dịch thông qua dịch vụ của chúng tôi chẳng hạn như mỗi khi Quý khách đặt mua hàng hoặc chấp nhận đơn đặt hàng của người mua;
 • 9. Khi Quý khách cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;
 • 10. Khi Quý khách đăng ký tham gia một cuộc thi;
 • 11. Khi Quý khách gửi dữ liệu cá nhân của Quý khách cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì; và/hoặc khi Quý khách thực hiện các hoạt động khác trên nền tảng của chúng tôi.

Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của Quý khách có thể bị thu thập.

2.2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin của Quý khách từ Quý khách, các công ty liên kết, các bên thứ ba và từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở đối tác kinh doanh (ví dụ như đơn vị thanh toán), cơ quan đánh giá tín dụng, các đơn vị, đối tác cung cấp dịch vụ marketing, giới thiệu, các chương trình khách hàng thân thiết, những người dùng khác sử dụng các dịch Vụ của chúng tôi hoặc các nguồn dữ liệu công khai có sẵn hay các nguồn dữ liệu của nhà nước.

2.3. Trong một số trường hợp, Quý khách có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi (ví dụ như thành viên gia đình, bạn bè hoặc những người trong danh sách liên hệ của Quý khách). Nếu Quý khách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ, Quý khách tuyên bố và đảm bảo rằng Quý khách đã nhận được sự đồng ý của họ để xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo Chính sách này.

3. minhbrand.pro.vn SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

3.1. Trừ trường hợp được quy định khác đi trong Chính sách này, dữ liệu cá nhân mà minhbrand.pro.vn có thể thu thập bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm (theo quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính Phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân) như được liệt kê dưới đây:

 • 1. Họ tên;
 • 2. Địa chỉ email;
 • 3. Ngày sinh;
 • 4. Quốc tịch;
 • 5. Nguyên quán;
 • 6. Địa chỉ thường trú;
 • 7. Địa chỉ liên lạc;
 • 8. Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán/giao dịch
 • 9. Số điện thoại;
 • 10. Giới tính;
 • 11. Chức vụ;
 • 12. Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào các dịch vụ hoặc nền tảng của chúng tôi;
 • 13. Thông tin về mạng của Quý khách, bao gồm danh sách liên hệ của Quý khách khi đồng ý chia sẻ trên thiết bị của Quý khách, và những người và tài khoản mà Quý khách có tương tác;
 • 14. Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video;
 • 15. Thông tin về nhân thân được cấp bởi Chính Phủ hoặc các thông tin khác phục vụ cho các mục đích đánh giá pháp lý, nhận biết khách hàng, xác minh thông tin và/hoặc phòng chống gian lận của chúng tôi;
 • 16. Dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba của Quý khách, tùy chọn phương tiện liên lạc và lịch sử thông tin liên lạc với chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và các bên thứ ba khác;
 • 17. Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị mà tương tác với trang Web hoặc nền tảng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của Quý khách;
 • 18. Dữ liệu về địa điểm;
 • 19. Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng các dịch vụ hoặc trang Web hoặc nền tảng của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng các dịch vụ hoặc nền tảng, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng các dịch vụ hoặc nền tảng của chúng tôi như thế nào;
 • 20. Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

3.2. Quý khách đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và Quý khách đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh bất cứ thông tin nào được Quý khách cung cấp.

3.3. Nếu Quý khách đăng nhập để trở thành người sử dụng (user) các nền tảng của chúng tôi sử dụng tài khoản mạng xã hội của Quý khách (“Tài khoản Mạng Xã hội”), liên kết tài khoản của Quý khách với Tài khoản Mạng Xã hội của Quý khách hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hội minhbrand.pro.vn nào, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về Quý khách mà Quý khách đã cung cấp một cách tự nguyên cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của Quý khách tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và chúng tôi sẽ quản lý, xử lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của Quý khách theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.

3.4. Nếu Quý khách không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, Quý khách có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến phòng hỗ trợ khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách có thể ảnh hưởng đến việc Quý khách sử dụng các dịch vụ và nền tảng. Ví dụ như dịch vụ xác định vị trí sẽ không hoạt động nếu Quý khách không cho phép ứng dụng truy cập vị trí của Quý khách.

4. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

4.1 Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của Quý khách gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về Quý khách, được một máy chủ web ghi lại khi Quý khách sử dụng trang web hoặc nền tảng của chúng tôi. Thông tin này thông thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của Quý khách, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà Quý khách đã truy cập đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là “cookie” (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của Quý khách) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Quý khách. Nếu Quý khách đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của Quý khách. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng trang Web của chúng tôi như thế nào.

4.2 Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của Quý khách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, … Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà Quý khách yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến Quý khách dựa trên vị trí của Quý khách hoặc cho phép Quý khách chia sẻ vị trí của Quý khách cho các người sử dụng khác như là một phần của các dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của chúng tôi. Đối với phần lớn các thiết bị di động, Quý khách có thể rút lại sự cho phép để chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của Quý khách thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu Quý khách có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của Quý khách, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của Quý khách.

4.3. Như khi Quý khách xem các trang trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, khi Quý khách xem các nội dung và quảng cáo và truy cập vào phần mềm khác trên nền tảng của chúng tôi hoặc thông qua dịch vụ, các thông tin có thể được gửi đến cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, hệ điều hành, …); nhưng, thay vì các số lượt xem trang, thiết bị của Quý khách gửi đến chúng tôi các thông tin về nội dung, quảng cáo được xem và/hoặc phần mềm được cài đặt bởi các dịch vụ và nền tảng và thời điểm.

5. COOKIES

5.1. Đôi khi chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được cho phép và các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng “cookie” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến việc sử dụng của Quý khách đối với dịch vụ hoặc nền tảng của chúng tôi. Các tính năng này sẽ giúp chúng tôi cải thiện trang Web hoặc nền tảng và các dịch vụ chúng tôi cung cấp, giúp chúng tôi đề xuất các dịch vụ và tính năng mới, và/hoặc cho phép chúng tôi và các đối tác quảng cáo của chúng tôi cung cấp các nội dung có liên quan hơn đến Quý khách. “Cookie” là các mã danh định được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của Quý khách lưu trữ các dữ liệu về máy tính hoặc thiết bị, bằng cách nào và khi nào các dịch vụ hoặc nền tảng được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong trang Web hoặc các nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung Quý khách đã chọn để mua sắm và các trang web mà Quý khách đã xem. Thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng, để chuyển tải nội dung phù hợp với sở thích của Quý khách, để cho phép các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các trang thông qua mạng Internet và để thực hiện phân tích dữ liệu và hoặc theo dõi việc sử dụng dịch vụ

5.2. Quý khách có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt hoặc thiết bị của Quý khách. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu Quý khách thực hiện thao tác này Quý khách có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của trang Web hoặc nền tảng hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

6. MINHBRAND.PRO.VN SỬ DỤNG THÔNG TIN QUÝ KHÁCH CUNG CẤP CHO MINHBRAND.PRO.VN NHƯ THẾ NÀO?

6.1. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các mục đích sau đây:

 • 1. Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của Quý khách với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của Quý khách với các bên thứ ba qua các dịch vụ;
 • 2. Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc Quý khách sử dụng và/hoặc truy cập các dịch vụ và các nền tảng của chúng tôi (bao gồm các sở thích của Quý khách), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của Quý khách với chúng tôi;
 • 3. Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của Quý khách đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho Quý khách về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
 • 4. Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;
 • 5. Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
 • 6. Để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng;
 • 7. Để đánh giá và đưa ra các quyết định liên quan đến thẻ tín dụng và rủi ro của Quý khách, nếu có;
 • 8. Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;
 • 9. Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của Quý khách, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) Quý khách hoặc thay mặt Quý khách;
 • 10. Để liên hệ với Quý khách hoặc liên lạc với Quý khách qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của Quý khách với chúng tôi hoặc việc Quý khách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho Quý khách liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Quý khách xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho Quý khách, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về Quý khách để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;
 • 11. Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức Quý khách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, để giới thiệu sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của Quý khách, để cải thiện các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của Quý khách;
 • 12. Để cho phép kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của họ với các dịch vụ của minhbrand.pro.vn;
 • 13. Vì mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho Quý khách qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà minhbrand.pro.vn có thể hợp tác hoặc liên kết) mà minhbrand.pro.vn (và/hoặc các bên liên kết hoặc công ty có liên quan của nó) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Quý khách có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của Quý khách để gửi các bản tin và/hoặc tài liệu truyền thông từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi;
 • 14. Để cung cấp các chương trình và ưu đãi khách hàng thường xuyên, đối tác và tiền thưởng, cũng như các chiến dịch marketing.
 • 15. Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của bất cứ cơ quan tài phán nào hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào đối với minhbrand.pro.vn hoặc các công ty hoặc chi nhánh liên quan của minhbrand.pro.vn (bao gồm, nếu có, việc hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công ty của Quý khách);
 • 16. Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;
 • 17. Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;
 • 18. Để kiểm tra các dịch vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của minhbrand.pro.vn
 • 19. Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc Quý khách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Quý khách với chúng tôi;
 • 20. Để đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế nào được khẳng định chống lại minhbrand.pro.vn hoặc các yêu cầu khác liên quan đến các nội dung vi phạm quy định của các bên thứ ba;
 • 21. Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của Quý khách;
 • 22. Để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến minhbrand.pro.vn như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của minhbrand.pro.vn như một bên tham gia hoặc liên quan đến minhbrand.pro.vn và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của minhbrand.pro.vn như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. “Giao dịch tài sản kinh doanh” là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức;
 • 23. Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho Quý khách tại thời điểm xin sự cho phép của Quý khách. (gọi chung là “Các Mục Đích”)

6.2. Quý khách xác nhận, cho phép và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin tài khoản và nội dung của Quý khách nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc theo lệnh của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với minhbrand.pro.vn hoặc các chi nhánh của minhbrand.pro.vn hoặc với lý do chính đáng minhbrand.pro.vn tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết và chính đáng để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) tuân thủ yêu cầu từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với minhbrand.pro.vn hoặc các chi nhánh có liên quan của minhbrand.pro.vn; (c) thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chính sách Bảo mật này; (d) phản hồi bất kỳ khiếu nại nào dù cho là nguy cơ hoặc đang xảy ra trên thực tế để chống lại minhbrand.pro.vn hoặc các chi nhánh có liên quan hoặc khiếu nại khác rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (e) đáp ứng các yêu cầu của Quý khách về dịch vụ khách hàng; hoặc (f) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của minhbrand.pro.vn hoặc các chi nhánh có liên quan, người dùng và/hoặc công chúng.

6.3. Vì các mục đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của Quý khách, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của Quý khách là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

7. minhbrand.pro.vn BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO?

7.1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của Quý khách trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối.

7.2. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của Quýkhách khi chúng tôi nhận được yêu cầu của Quýkhách phù hợp với các quy định của Luật riêng tư hiện hành hoặc khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (a) việc lưu trữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (b) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (c) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu Quý khách ngừng sử dụng các trang web hoặc nền tảng của chúng tôi, hoặc quyền của Quý khách được sử dụng nền tảng và/hoặc các dịch vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của Quý khách một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho Quý khách.

7.3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối xóa, tiêu hủy dữ liệu trong trường hợp yêu cầu của Quý khách không phù hợp với quy định của Luật riêng tư hiện hành, hoặc mặc dù phù hợp nhưng thuộc trường hợp Chúng tôi không được xóa, tiêu hủy theo quy định của Luật riêng tư hiện hành.

8. minhbrand.pro.vn CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN THU THẬP TỪ NGƯỜI TRUY CẬP HAY KHÔNG?

8.1 Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải sử dụng, xử lý, tiết lộ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác có thể ở Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam, vì một hay nhiều mục đích nói trên, và việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hoặc thay mặt chúng tôi hoặc ngược lại, vì một hoặc nhiều mục đích nói trên. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba và các công ty liên kết của chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của Quý khách khỏi bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý khách miễn là dữ liệu cá nhân của Quý khách vẫn còn cần thiết cho những việc nêu trên mục đích các bên thứ ba như thế bao gồm:

 • 1. Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của chúng tôi;
 • 2. Người bán (đại lý) hoặc người mua mà Quý khách đã thực hiện giao dịch hoặc tương tác trên trang web hoặc nền tảng hoặc liên quan đến việc Quý khách sử dụng dịch vụ cho các mục đích đã nêu ở trên;
 • 3. Những người sử dụng khác của trang web hoặc nền tảng của chúng tôi cho một hoặc nhiều các mục đích đã nêu ở trên;
 • 4. Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, đối tác quảng cáo và truyền thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;
 • 5. Các cơ quan Chính Phủ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với minhbrand.pro.vn hoặc nếu được cho phép theo Mục 6.2;
 • 6. Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của minhbrand.pro.vn, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân minhbrand.pro.vn lưu giữ về người dùng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà minhbrand.pro.vn hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch;
 • 7. Bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các mục đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách vì một hoặc nhiều mục đích.

8.2. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin bao gồm thông tin thống kê và nhân khẩu học về người dùng cũng như thông tin về việc sử dụng các dịch vụ của người dùng với đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin thống kê và thông tin nhân khẩu học về người dùng của chúng tôi và việc họ sử dụng các dịch vụ với các đối tác quảng cáo và bên thứ ba cung cấp dịch vụ quảng cáo, tái quảng cáo, và/hoặc lập trình.

8.3. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách mà không cần sự đồng ý của Quý khách, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng. Phù hợp với các quy định nêu trên và theo các quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các cơ sở pháp lý đã được công nhận, bao gồm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với Quý khách, để đạt được lợi ích hợp pháp và lý do của chúng tôi để sử dụng dữ liệu đó cao hơn bất kỳ phương hại nào đến quyền bảo vệ dữ liệu của Quý khách hoặc khi cần thiết liên quan với một yêu cầu pháp lý.

8.4. Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có trên trang web, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc hành vi tấn công tinh vi bởi kẻ xấu mà không phải lỗi của chúng tôi.

8.5. minhbrand.pro.vn cho phép Quý khách chia sẻ video từ YouTube trong tính năng minhbrand.pro.vn Livestream (“Nội Dung YouTube”). Về mặt kỹ thuật, minhbrand.pro.vn sử dụng tính năng YouTube API của chính YouTube. Thông qua việc chia sẻ Nội Dung YouTube, Quý khách theo đây đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Bảo Mật của YouTube (http://www.google.com/policies/privacy).

8.6. Như được quy định trong Điều khoản dịch vụ của minhbrand.pro.vn, Người Dùng (bao gồm bất cứ người lao động, đại lý, người đại diện hoặc bất cứ bên nào khác hành động cho Người Dùng đó hoặc thay mặt Người Dùng đó) sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ (“Bên nhận dữ liệu”) tại đây đồng ý rằng, họ sẽ (i) tuân thủ với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến các dữ liệu này, bao gồm bất cứ hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ và chuyển giao các dữ liệu này; (ii) cho phép minhbrand.pro.vn hoặc Người Dùng mà dữ liệu cá nhân của Bên nhận được thu thập (“Bên tiết lộ”) được xóa dữ liệu của anh hoặc cô ấy đã bị thu thập khỏi cơ sở dữ liệu của Bên nhận dữ liệu; và (iii) cho phép minhbrand.pro.vn hoặc Bên tiết lộ dữ liệu được rà soát những nội dung đã bị thu thập liên quan đến họ bởi Bên nhận dữ liệu, trong mỗi trường hợp (ii) và (iii) nêu trên, tuân thủ với và khi được yêu cầu bởi các quy định của pháp luật có liên quan.

8.7. Bất kể quy định nào được quy định tại đây, Người bán (bao gồm bất cứ người lao động, đại lý, người đại diện hoặc bất cứ bên nào khác hành động cho Người Dùng đó hoặc thay mặt Người Dùng đó) phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và, liên quan đến bất cứ dữ liệu cá nhân nào của Người Dùng nhận được từ minhbrand.pro.vn, (i) không được cho phép sử dụng các dữ liệu cá nhân của Người mua này trừ khi có lý do chính đáng cần thiết để phản hồi các yêu cầu của Người mua và để thực hiện việc trả lời, xử lý, giải quyết hoặc hoàn thành các giao dịch mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Người mua và minhbrand.pro.vn; (ii) phải ngừng việc liên lạc với Người mua sử dụng các thông tin này bên ngoài trang web hoặc nền tảng minhbrand.pro.vn; (iii) không được cho phép tiết lộ các dữ liệu cá nhân của Người mua này đến bất cứ bên thứ ba không được phép nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Người mua và minhbrand.pro.vn; (iv) phải thực hiện các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ từng dữ liệu cá nhân người dùng của minhbrand.pro.vn mà họ đang sở hữu, chỉ lưu giữ dữ liệu này chừng nào vẫn còn cần thiết cho các mục đích ở trên và phù hợp với quy định của pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, và xóa hoặc hoàn trả các dữ liệu này cho minhbrand.pro.vn theo yêu cầu từ minhbrand.pro.vn hoặc trong thời gian sớm nhất có thể khi hoàn thành giao dịch; và (v) thông báo cho Bộ phận hỗ trợ khách hàng của minhbrand.pro.vn tại hotrokhachhang@minhbrand.pro.vn trong trường hợp có khả năng vi phạm dữ liệu hoặc mất dữ liệu khác của người dùng này.

9. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

Các dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố tình thu thập hay lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin không nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ ai dưới 13 tuổi, bất kỳ phần nào của nền tảng của chúng tôi hoặc các dịch vụ khác cũng không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Bố/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 13 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi mà mình đang giám hộ không đăng tải thông tin cá nhân cho minhbrand.pro.vn. Trong trường hợp thông tin cá nhân của của trẻ em dưới 13 tuổi do quý phụ huynh giám hộ được cung cấp cho minhbrand.pro.vn, Bố/mẹ hoặc người giám hộ đồng ý với việc xử lý thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi có liên quan, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính Sách này thay mặt cho người được giám hộ. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi cho là đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi.

10. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

10.1. Nền tảng của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản trên thiết bị của Quý khách, để giúp nền tảng phân tích cách thức người dùng sử dụng nền tảng của chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc Quý khách sử dụng nền tảng (bao gồm địa chỉ IP của Quý khách) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Quý khách sử dụng nền tảng của chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của Quý khách với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.

10.2. Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể trong từng thời điểm cung cấp các giao diện trang web phiên bản mới, các bản tải về ứng dụng phần mềm cho Quý khách sử dụng bởi nền tảng hoặc thông qua các dịch vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của Quý khách, chẳng hạn như tên, ID người dùng của Quý khách, Địa chỉ IP của thiết bị của Quý khách hoặc thông tin khác chẳng hạn như game Quý khách đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie nào trước đây Quý khách có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho Quý khách bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu Quý khách cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của minhbrand.pro.vn. Quý khách nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.

11. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

11.1. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ QUÝ KHÁCH CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của Quý khách mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của Quý khách được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi Quý khách đặt hàng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của Quý khách, chúng tôi đề nghị sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân Quý khách cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.

11.2. Nhằm cung cấp cho Quý khách giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong nền tảng. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các trang web/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua nền tảng của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ.

11.3. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Những trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho Quý khách và do đó Quý khách tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của nền tảng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm nếu một trang web cụ thể không hoạt động).

12. minhbrand.pro.vn SẼ CHUYỂN THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH RA NƯỚC NGOÀI?

Thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của Quý khách có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của Quý khách cho một hoặc nhiều mục đích. minhbrand.pro.vn sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của Quý khách ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

13. QUÝ KHÁCH CÓ THỂ RÚT LẠI SỰ ĐỐNG Ý, YÊU CẦU HẠN CHẾ XỬ LÝ, PHẢN ĐỐI XỬ LÝ, YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN, TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN QUÝ KHÁCH ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

13.1. Rút Lại Sự Đồng Ý, Yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu

13.1.1 Quý khách có thể rút lại sự đồng ý cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối trong việc thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại địa chỉ email hotrokhachhang@minhbrand.pro.vn, và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc Quý khách rút lại sự cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách có thể đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ đến Quý khách và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa Quý khách và/hoặc hợp đồng mà Quý khách có với Chúng tôi.

13.1.2 Khi Quý khách chia sẻ nội dung trên YouTube, bên cạnh việc rút lại sự cho phép của Quý khách bằng việc gửi email cho chúng tôi phù hợp với quy định tại Điều 13.1.1, Quý khách cũng có thể rút lại quyền truy cập của minhbrand.pro.vn vào dữ liệu cá nhân của Quý khách thông qua trang cài đặt an ninh của Google tại địa chỉ https://security.google.com/settings/security/permissions.

13.2. Yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân

13.2.1. Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của chính bản thân Quý khách cho Quý khách bằng cách gửi yêu cầu đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại địa chỉ email hotrokhachhang@minhbrand.pro.vn. Quý khách cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc của các tổ chức, cá nhân khác cho Quý khách với điều kiện Quý khách phải cung cấp được ủy quyền hợp lệ hoặc tài liệu khác chứng minh chấp thuận của chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật.

13.2.2. Yêu cầu của Quý khách chỉ được coi là hợp lệ và được chấp nhận xử lý khi có đầy đủ các thông tin cần thiết và sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính Phủ hiện hành.

13.2.3. Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho Quý khách để giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của Quý khách. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách ước tính lệ phí bằng văn bản tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

13.2.4. Trong trường hợp yêu cầu của Quý khách là hợp lệ theo quy định của pháp luật và thuộc trường hợp chúng tôi được phép cung cấp dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo đến Quý khách thông qua các phương thức liên lạc phù hợp về thời gian, địa điểm, hình thức cung cấp dữ liệu cá nhân, chi phí (nếu có), phương thức, thời hạn thanh toán (nếu có) và chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân theo đúng thông báo này và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

13.2.5. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách trừ phi Quý khách đã đồng ý đóng phí theo thông báo được quy định tại Điều 13.2.4 nêu trên.

13.2.6. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân của Quý khách theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

13.3. Yêu cầu truy cập đến hoặc sửa dữ liệu cá nhân

13.3.1. Nếu Quý khách đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân Quý khách có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản trên Nền tàng. Nếu Quý khách chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân Quý khách có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ Quý khách để xác định danh tính của Quý khách cũng như bản chất yêu cầu của Quý khách để có thể giải quyết yêu cầu của Quý khách. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của Quý khách bằng cách đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại địa chỉ email hotrokhachhang@minhbrand.pro.vn.

13.3.2 Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho Quý khách để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của Quý khách. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của Quý khách trừ phi Quý khách đã đồng ý đóng phí.

13.3.3 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

14. THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu bảo vệ hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minhbrand

Địa chỉ: Số 1 ngách 13/11 đường Luyện Kim, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội

Bản cập nhật ngày 1/6/2024.

Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 3/6/2024.