Hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng tài khoản google

Bước 1 – Truy cập vào phần thiết lập của tài khoản Google Account từ...

Hướng dẫn bật xác thực 2 lớp (2fa) cho tài khoản google

Bước 1: Chuẩn bị tài khoản Gmail Bước 1.1: Truy cập vào đường dẫn https://www.google.com/settings/security Bước 1.2: Kéo...

Hướng dẫn backup và khôi phục email Google dễ dàng với outlook

Điều kiện cần: Bạn cũng có thể thực hiện để chuyển dữ liệu sang Microsoft...

Cách sao lưu tất cả thư trong Gmail với tài khoản Google G Suite Legacy

Google G Suite Legacy sắp tới sẽ bị xoá hoàn toàn bản quyền. Khi tài...