Minhbrand Team

Một tập thể được kết nối bởi các cá nhân giàu kinh nghiệm và yêu nghề trong các lĩnh vực: Thiết kế đồ hoạ, Lập trình, Marketing và Hội hoạ theo phương châm:

  • Tuân thủ quy trình làm việc nghiêm khắc

  • Thống nhất bộ tiêu chuẩn tư vấn và triển khai khắt khe

  • Tuân thủ các nguyên tắc nghề nghiệp sâu sắc.

Minhbrand đặc biệt sẵn sàng tư vấn – hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng được kế hoạch phát triển thương hiệu từ những bước cơ bản nhất!

Liên hệ

Liên hệ

[contact-form-7 id=”574″]