PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐA DỤNG

  • Quản lý Kho
  • Quản lý bán hàng
  • Quản lý hồ sơ hợp đồng
  • Quản lý tuyển dụng – nhân sự

QUẢN LÝ DỰ Án – CÔNG VIỆC

  • Quản lý dự án
  • Quản lý quy trình kiểm duyệt
  • Quản lý sản xuất
  • Quản lý công việc

CHỈ TỪ

0đ – 300k/tháng dưới 100 nhân viên

TẠI SAO LẠI CHỌN

NOTION và AIRTABLE?

Mobile app

Desktop app

Web app

Nhắc việc

Phân quyền

Trạng thái

Tiến độ

Tin cậy

Nhanh

Giao diện đẹp

Nền tảng mở

Giá rẻ

 

AIRTABLE