Hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng tài khoản google

  • Truy cập Gmail / Google Mail
  • Đăng nhập với User và Password của bạn. Bạn có thể được yêu cầu nhập mã số OTP (mật khẩu lớp 2 sử dụng 1 lần) qua SMS hoặc ứng dụng Authenticator

Bước 1 – Truy cập vào phần thiết lập của tài khoản Google Account từ Gmail

Bước 2: Mở phần Xác thực 2 yếu tố trong menu Security

  • Vào menu Security (Bảo mật)
  • Vào phần 2-step verification (xác thực 2 yếu tố)

 Bước 3: Kéo xuống phần Mật khẩu ứng dụng

  • Xuống dưới cùng màn hình và truy cập vào phần App Passwords (mật khẩu ứng dụng)

Bước 4: Tạo mật khẩu ứng dụng Gmail / Google Workspacde mới

  • Đặt tên dễ nhớ. VD: tên đối tác-tên ứng dụng-mục đích-thời gian. VD: Repu-Migration-2401
  • Nhấn tạo mật khẩu ứng dụng Google
Hướng dẫn cách Tạo mật khẩu ứng dụng Gmail và Google Workspace - Bước 4

Bước 5: Copy mật khẩu ứng dụng và sử dụng

  • Copy mật khẩu ứng dụng, lưu lại và sử dụng
  • Tuyệt đối chỉ chia sẻ mật khẩu này cho đối tác hoặc người bạn biết họ sử dụng để làm gì và bạn tin tưởng họ. Với mật khẩu ứng dụng này, họ có thể truy cập toàn bộ dữ liệu email và google drive của bạn
Hướng dẫn cách Tạo mật khẩu ứng dụng Gmail và Google Workspace - Bước 5

Vì sao cần Tạo mật khẩu ứng dụng Gmail và Google Workplace

  • Nếu tài khoản Gmail hay Google Workspace của bạn bật thiết lập xác thực 2 yếu tố thì để có thể đăng nhập từ 1 ứng dụng thứ 3 để lấy được email hay dữ liệu trong tài khoản Google của bạn, bạn cần sử dụng mật khẩu ứng dụng Gmail thay vì sử dụng mật khẩu đăng nhập thông thường. Đó là lý do quan trọng vì sao bạn cần tạo mật khẩu ứng dụng Gmail 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *