Microsoft Entra admin center – Công cụ quản trị Microsoft 365 mới

Các tính năng quản trị của Microsoft Entra admin center

Với nhiều thay đổi nhận diện thương hiệu từ Office 365 sang Microsoft 365 thì công cụ quản trị người dùng Azure Active Directory admin center cũng đã được Microsoft nâng cấp sang tên mới là Microsoft Entra admin center.

Microsoft Entra admin center là gì?

Microsoft Entra admin center là công cụ quản trị người dùng được Microsoft ra mắt thay thế cho Azure Active Directory admin center. Với giao diện mới hiện đại mới cùng tầm nhìn bao quát hơn đây sẽ là công cụ quản trị tương lai của Microsoft 365. Công cụ mới sẽ bao gồm các danh mục con: Azure Active Directory admin center, Permissions Management, Verified ID, Workload Identities, Identity Governance, và các ưu đãi miễn phí “Get started for free”.

Các tính năng quản trị của Microsoft Entra admin center
Các tính năng quản trị của Microsoft Entra admin center

Để truy cập các tính năng mới từ Microsoft Entra admin center, các bạn có thể truy cập tại đây